PREMIER DECOR
Cos cumparaturi

Termeni si conditii

Definiții Generale

Prezentele Termeni și Condiții generale guvernează toate tranzacțiile privind vânzarea de bunuri și servicii efectuate de către societatea comercială Vânzător (PREMIER DECOR SRL), prin intermediul magazinului online www.premierdecor.ro, către Cumpărător. Acești termeni pot fi modificați de către Vânzător fără a implica obligativitatea de a notifica prealabil utilizatorii. În acest context, următorii termeni vor fi utilizați cu semnificația atribuită mai jos:

Cumpărător - persoană fizică sau juridică care plasează o Comandă.

Vânzător - societatea comercială PREMIER DECOR SRL, cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. General Magheru, nr. 18, bl. P1, sc. B, et. 2, apartament nr. 6B, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J38/306/2017 și CUI RO37342975.

Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă - un document electronic ce servește drept mijloc de comunicare între Vânzător și Cumpărător, în care Vânzătorul se angajează să furnizeze Bunurile și Serviciile, iar Cumpărătorul să le primească și să efectueze plata.

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală (DPI) - cuprinde toate drepturile imateriale, precum know-how, dreptul de autor, drepturile de bază de date, drepturile de proiectare, drepturile de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii.

Specificații - toate specificațiile și descrierile Bunurilor și Serviciilor, conform detaliilor din Comandă.


Documente Contractuale

Plasând o comandă pe site-ul premierdecor.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) utilizată de Vânzător în derularea operațiunilor. Comanda va cuprinde:

Comanda propriu-zisă, cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare, împreună cu condițiile specifice.

Specificațiile furnizate de Cumpărător.


Termeni și Condiții

Confirmarea Comenzii de către Cumpărător atestă informarea acestuia cu privire la aspectele sus-menționate și acceptarea acestor condiții. Acceptarea comenzii de către Vânzător se finalizează prin confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail). O comandă neconfirmată nu este considerată de către Vânzător drept un Contract valid. Prezentul Contract intră în vigoare odată cu confirmarea Comenzii de către Vânzător.


Date cu Caracter Personal (GDPR)

Politica de confidențialitate este detaliată aici: https://premierdecor.ro/politica-de-confidentialitate.


Drept de Proprietate Intelectuală și Industrială (DPI)

Cumpărătorul înțelege drepturile de proprietate intelectuală și se angajează să nu dezvăluie informațiile primite de la Vânzător terțelor părți sau să le facă publice. Utilizarea materialelor de pe site este permisă doar în scop personal, necomercial, cu menținerea tuturor simbolurilor și textelor privind dreptul de autor. Orice utilizare neautorizată a materialelor încalcă drepturile de autor și alte legi aplicabile.


Livrare

În cazul în care termenele de livrare nu pot fi respectate, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării. Politica de livrare este disponibilă aici: https://premierdecor.ro/politica-de-livrare.


Facturare și Plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul emite o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, iar Cumpărătorul furnizează informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare. Modalitățile de plată sunt detaliate aici: https://premierdecor.ro/metode-de-plata.


Transferul Proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor se transferă în momentul efectuării plății de către Cumpărător, în locația specificată în Comandă. În cazul livrării prin curier, deschiderea coletelor înainte de semnarea livrării nu este permisă. Acest lucru poate fi realizat doar după semnarea de primire și achitarea eventualei contravalori.


Renunțarea la Cumpărare (Politica de Retur)

Politica de retur este descrisă aici: https://premierdecor.ro/politica-de-retur. Produsele pot fi returnate în termen de 14 zile de la livrare, cu excepția produselor personalizate. În cazul unui retur, Cumpărătorul trebuie să restituie produsul în aceeași stare și ambalaj în care a fost livrat, suportând costurile asociate returului. Vânzătorul are obligația de a rambursa 100% din suma aferentă produsului returnat.


Legea Aplicabilă - Jurisdicția

Acest contract este supus legii române, iar orice litigiu va fi soluționat pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către instanțele judecătorești române competente.


Forța Majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale în cazul unui eveniment de forță majoră, definit ca un eveniment imprevizibil și în afara controlului părților.


Alte Prevederi

Părțile în contract sunt considerate contractanți independenți, fără a avea dreptul de a asuma sau crea obligații în numele celeilalte părți. Termenii și condițiile prezentului contract înlocuiesc orice înțelegere anterioară, scrise sau verbale, referitoare la subiectul său și nu pot fi modificate decât printr-o înțelegere scrisă, semnată de ambele părți.


Date Fiscale

SC PREMIER DECOR SRL

CUI: RO37342975, J38/306/2017

Sediu social: Rm. Vâlcea, str. General Magheru, nr. 18, bl. P1, sc. B, et. 2, apartament nr. 6B